Home                              Voor kinderen                              Voor ouders                                      De therapeut?                                  Tarieven

 

 

 

  

 


Tarieven 2018:

Vrijblijvende intake (60 à 90 min)             -   € 75,00 (incl. BTW)  
Individuele kindsessies (60 min)                -   € 75,00 (incl. BTW)
Vervolg oudergesprekken (60 à 90 min)    -   € 75,00 (incl. BTW)
Extern bezoek (bv. op school)                    -   € 75,00 per uur en 0,19 cent per km (incl. BTW)

• Vergoeding is bij de meeste zorgverzekeraars mogelijk via de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg. Voor vergoeding dient u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Onderaan deze pagina kunt u informatie vinden over de AGB codes, beroepsvereniging en koepelorganisatie.

• Voor inwoners van de provincie Groningen en Noord-Midden Drenthe is eventueel vergoeding via de jeugdwet mogelijk. Gemeenten die onder Noord-Midden Drenthe vallen, zijn de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe.

• Sessies die korter dan 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

• De therapeut werkt volgens de meldcode kindermishandeling.

• In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming van 25 mei 2018 heeft kindertherapie Anouk Endeveld een privacy verklaring vastgesteld. Hierin geeft kindertherapie Anouk Endeveld zo transparant mogelijk weer wat er met privacy gevoelige gegevens wordt gedaan, hoe ze worden bewaard en waarvoor ze worden gebruikt. Indien u dit wilt weten, kan deze privacy verklaring naar u opgestuurd worden.


• De therapeut staat ook geregistreerd bij www.allekindertherapeuten.nl

ABG code praktijk: 90-060482
AGB code therapeut: 90-100900
KvKnr: 57218706

De praktijk voor kindertherapie Anouk Endeveld is aangesloten bij:


vvvk VvvK – Vereniging van en voor Kindertherapeuten, lidnr. A-15-190
RBCZ – Registertherapeut, licentiecode 409183R
Logo-TCZ-1612 TCZ – Klacht- en Tuchtrecht,
licentiecode 409183R

Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG),               licentienummer 11748

      Kwaliteitsregister Jeugd - aanmeldnummer 100022511
www.rene-endeveld.nl